Plans
Ընտրել

ՓԱԹԵԹ

Պատրաստվեք ավելի մեծ ներուժի,ավելի շատ հնարավորությունների և այն ամենի համար,ինչ դուք ակնկալում եք ինտերնետ մատակարարից։

Bussines

Bussines
  • VOIP Service
  • Giga Port
  • 24/7 Support
AMD ՊԱՅՄ․․․ /mo

Advanced

Advanced
  • Giga Port
  • 24/7 Support
AMD 15000 /mo

Starter

Starter
  • Giga Port
  • 24/7 Support
AMD 6000 /mo
Services
2999
Gift Sertificate
Certificates for payment of services and equipment
3000
DOUBLE SPEED
Magna aliquyam erat, sed diam voluptua at vero eos et accusam
3001
IP ADDRESS
Additional static IP address vero eos et accusam et justo duo
3002
CABLE INSURANCE
Three free call wizard to repair the cable in the apartment
3003
ROUTER SETUP
Call a specialist to configure the router for free lifetime
3004
HOT RESERVE
Redundant connectivity to Lanet and switch port
section-a8892ca
Join GoodCom Today

Connect Now